سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید صاحبدل فر –
فرناز تحریری زنگنه – تهران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محسن بهمنی –

چکیده:

هیدروژن زدایی پروپان بر روی کاتالیست تجاری هیدروژن زدایی ایزوبوتان مورد بررسی قرار گرفت. آزمونهای راکتوری در یک راکتور بستر ثابت در شرایط مختلف عملیاتی انجام شدند. نتایج نشان می داد کاتالیست تجاری هیدروژن زدایی ایزوبوتان کارایی خوبی در هیدروژن زدایی پروپان دارد. با استفاده از روش طراحی آزمایشها، یک عامل در هر زمان، شرایط بهینه برای استفاده از کاتالیست بدست آمد. پارامترهای مورد بررسی دما، نسبت هیدروژن به هیدروکربن و سرعت فضایی خوراک بودند که در سه سطح تغییر داده شدند. معلوم شد که دمای بالاتر، نسبت هیدروژن به هیدروکربن کمتر و سرعت فضایی کمتری نسبت به شرایط واکنشی ایزوبوتان مورد نیاز است. نتایج مطالعه حاضر ی استفاده در تغییر کاربری واحدهای هیدروژن زدایی ایزوبوتان که به دلیل کنار گذاشته شدن تدریجی MTBE توجیه خود را از دست داده ند به هیدروژن زدایی پروپان کاربرد دارد..