سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی آراسته نوده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان – کارشناس ارشد مهندسی شی
حیدر رستگارثانی – کارشناس مهندسی معدن – اکتشاف

چکیده:

چینی بدنه ای متراکم ، سفید و شفاف است که نتیجه ترکیب ۳ ماده اصلی سیلیس ، فلدسپار و کائولن می باشد که هرکدام نقش تعیین کننده ای در ۳ خصوصیت اصلی آن یعنی استحکام مکانیکی، شفافیت و سفیدی دارد .شفافیت خاصیتی است که برعبور نور از چینی دلالت دارد و اصلی ترین عامل رسیدن به آن داشتن فاز آمورف بدون بلور و تخلخل با ضریب شکست نور متفاوت است . در طراحی یک فرمول مناسب ترکیب مواد باید طوری انتخاب شود که علاوه بر این ۳ خاصیت اصلی شرایط لازم از جمله استحکام خام ،بیسکوئیت و پخت ،انقباض و مقابله باافتادگی را درطی مراحل تولید دارا باشد در این مقاله به جهت چاره اندیشی برای رسیدن به بالاترین شفافیت ممکن قابل تولید با ثابت نگه داشتن میزان رس در %۶۵ و با تغییر میزان سیلیس و فلدسپار با استفاده از خاک رس شسته شده مرند ،سیلیس ملایر و فلدسپار همدان ترکیبات متفاوت تهیه و خواص اشاره شده با استفاده از آزمایشات فیزیکی، تصاویر اسکن شده و آنالیز با اشعه X مورد بررسی قرار می گیرد تا شفافیت لازم حاصل گردد . نتایج نشان می دهد که در نسبت ۲۰ %سیلیس و %۱۵ فلدسپار می توان با ایجاد یک فاز آمورف کامل با میزان تخلخل و فاز بلورین کریستوبالیت کمینه با بیشترین میزان عبور نور در کنار ویسکوزیته فاز مذاب مناسب همرا ه با داشتن خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب رسید