سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر ظریف مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز حسنی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله به بررسی چگونگی بهینه‌سازی شکل سازه‌ها با استفاده از روش تغییرات مرزی پرداخته ایم. در اینجا از اسپلاین‌ها برای مدل‌کردن شکل سازه استفاده کرده و نقاط کلیدی اسپلاین‌ها به عنوان متغیرهای طراحی مساله بهینه‌سازی در نظر گرفته شده‌اند. در طول فرآیند بهینه‌سازی، توپولوژی سازه تغییری نکرده و فقط مرزهای سازه و در نتیجه شکل آن دستخوش تغییرات می‌شود. بدین منظور برنامه ShapeOptimizer جهت انجام فرآیند بهینه‌سـازی تولید شده است. این برنامه توانایی بهینه‌سـازی شکل مسائل تنش/کرنش مسطح و نیز مسائل با تقارن محوری را دارا بوده و کلیه مراحل مدل سازی شکل سازه با استفاده از اسپلاین‌ها، تولید شبکه اجزای محدود، آنالیز اجزای محدود و فرآیند بهینه‌سازی در داخل آن انجام می‌گیرد. صحت جوابهای بدست آمده با مقایسه با مسائلی که حلشان معلوم است کنترل گردیده است