سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار مکانیک دانشگاه شهید ستاری
حمیدرضا زارعی – استادیارهوافضا دانشگاه شهیدستاری
عبدالرضا انصاری صیقلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله نحوه رفتار صفحاتمرکب با قابلیت جذب بالای انرژی تحت اثر ضربه پرتابه با سرعت بالا بررسی شده است با استفاده از روش المان محدود نحوهنفوذ و میزان جذب انرژی پرتابه با سرعت بالا درصفحه مرکب متشکل از لایه های سرامیک و آلومینیوم تعیین شده است همچنین مدلهای تحلیلی به جهت بهینه سازی اینگونه صفحات بررسی گردیده و درنهایت با استفاده ازروش بهینه سازی چند منظوره صفحات مرکب به منظور دارا بودن ماکزیمم قابلیت جذب انرژی و کمترین وزن بهینه سازی شده است و سپس با استفاده از روش پاسخ سطح نحوه تغییرات توابع بهینه سازی برحسب تغییرات پارامترهای بهینهس ازی تعیین گشته است درادامه با استفاده ازروش الگوریتم ژنتیک ضخامت لایه های صفحه بهینه بدست امده است نتایج بیانگر اینست که صفحه بهینه کنونی ضمن دارا بودن قابلیت جذب انرژی قابل قبول دارای وزن کمتری نسبت به صفحات بهینه قبلی می باشد.