سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا زارعی – استادیارهوافضا دانشگاه شهید ستاری
محمد صدیقی – استادیار مکانیک دانشگاه شهید ستاری
علی اکبر مبصری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله چگونگی رفتار صفحات مرکبمتشکل از لایه های سرامیک و موادمرکب چندلایه با قابلیت جذب بالای انرژی تحت اثر ضربه پرتابه با سرعت بالا بررسی شده است با استفاده ازروش المان محدود فرایند نفوذ و میزان جذب انرژی پرتابه با سرعت بالا درصفحه مرکب تعیین گشته است درادامه با استفاده ازروشبهینه سازی چندمنظوره صفحات مرکب به منظور دارا بودن ماکزیمم قابلیت جذب انرژی و کمترین وزن بهینه سازی شده است دراین فرایند بهینه سازی ابتدا پاسخ صفحات با استفاده از روش عددی تعیین شده است و سپس با استفاده از روش پاسخ سطح نحوه تغییرات توابع و قیود بهینه سازی برحسب تغییرات پارامترهای بهینه سازی تعیین گشته است درادامه با استفاده ازروش الگوریتم ژنتیک ضخامت لایه های صفحه بهینه بدست آمده است همچنین مدلهای تحلیلی به جهت بهینه سازی این گونه صفحات مرور شده و درپایان صفحه بهینه حاضر با نتایج بهینه سازی تحلیل مقایسه شده است.