سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی قشوچی برق – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا، سازه های هوایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد همایون صدر – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دانشکده مهندسی هو

چکیده:

تعیین ماکزیمم فرکانس طبیعی در طراحی سازه های مرکب لایه ای برای جلوگیری از پدیده تشدید در برابر تحریک خارجی و ماکزیمم بار کمانشی برای جلوگیری از کمانش سازه ها در برابر نیروهای وارده از نظر علمی اهمیت فراوانی دارد. از این رو تعیین ماکزیمم فرکانس طبیعی و بار کمانشی یک سازه از مسائل مهم در تحلیل و طراحی سازه ها می باشد. در این تحقیق صفحات کامپوزیتی پاد متقارن زاویه ای با شرایط تکیه گاهی ساده به کمک الگوریتم ژنتیک برای فرکانس طبیعی اول و بار کمانشی بهینه سازی شده است و از عبارت بدست آمده از حل تحلیلی برای فرکانس طبیعی و بار کمانشی، به عنوان تابع هدف الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیق صفحات کامپوزیتی پاد متقارن زاویه ای با شرایط تکیه گاهی ساده به کمک الگوریتم ژنتیک برای فرکانس طبیعی اول و بار کمانشی بهینه سازی شده است و از عبارت بدست آمده از حل تحلیلی برای فرکانس طبیعی و بار کمانشی، به عنوان تابع هدف الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. در این تحقیق زوایای فیبرهای لایه های کامپوزیتی و نسبت طول بر عرض صفحه، به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است و با فرض کم بودن ضخامت در مقایسه با سایر ابعاد سازه از فرضیات کیرشهف در خمش صفحات استفاده کرده و برای محاسبه ماتریس های سختی از نظریه کلاسیک صفحات بهره گرفته شده است و ترم های Ez و yxz و yyx صفر فرض شده است. در این تحقیق برای بهینه سازی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده و برای تسریع در رسیدن به جواب بهینه از حالت نخبه گرای الگوریتم بهره گرفته شده است. مهمترین ویژگی متمایز انتخاب نخبه گرا نسبت به الگوریتم ساده حفظ نسل نخبه در هر مرحله و انتقال بدون تغییر آن به نسل بعد بوده و در حالت کلی مهمترین مزیت استفاده از الگوریتم ژنتیک در این بهینه سازی کاهش قابل ملاحظه زمان حل مساله نسبت به دیگر روش ها می باشد.