سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روانبخش امیری – فوق لیسانس مهندسی معدن – استخراج معدن، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
فرزان رفیعا – فوق لیسانس مهندسی معدن و ژئومکانیک، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور کا

چکیده:

امروزه اهمیت ضخامت بارسنگ و ارتباط آن با سایر پارامترهای طراحی حفاری و انفجار سطحی امری بدیهی القی می گردد. محاسبه ضخامت بارسنگ در بعضی از روشها با در نظر گرفتن خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ صورت می گیرد. در این مقاله بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از روش های مختلف، این پارامتر برای عملیات حفاری و انفجار معدن مس میدوک در حالتهای مختلف محاسبه شده و نتایج آن ارائه میگردد.
نتایج بدست آمده از روش های محاسبه ضخامت بارسنگ مرتبط با خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ با مقادیر سایر روشها و ضخامت بارسنگ پیراسته که با روش میانگین گیری پیراسته محاسبه شده ، مقایسه شده است.این مقایسه نشان میدهد که میزان اختلاف نسبت به مقادیر ضخامت بارسنگ پیراسته، در روش های مبتنی بر خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ نسبت به سایرروش ها کمتر بوده بنابراین به مقادیر بهینه نزدیک هستند. به این ترتیب، ضرورت در نظر گرفتن خواص فیزیکی و ژئومکانیکی توده سنگ در طراحی الگوی حفاری و آتشباری روشن شده و توصیه میشود برای بهینه سازی الگو و کاهش هزینه های استخراج مورد استفاده قرار گیرند.