سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید منتظر – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی نساجی
حامد حاجی میرزا بابا – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده نساجی،عضو باشگاه

چکیده:

کفپوشها مصرف زیادی در زندگی روزمره دارند و همواره در معرض هجوم میکروارگانیسم ها هستند برای حفاظت از تاثیر مخرب میکروارگانیسم ها و پیشگیری از انتقال عفونت ها از طریق کفپوش ها می توان از ترکیبات ضد میکروبی استفاده کرد دراین مطالعه از محلول ضدباکتری کلوئیدی نانونقره روی کفپوش نایلونی استفاده شد. محلول نانونقره با درصدهای متفاوت روی نمونه های کفپوش نایلونی اسپری شد قطعه های کوچکی از این کفپوش ۰/۵×۱ cm2 درازمایشهای جداگانه با سوسپانسیون استافیلوکوک اورئوس staphylococcus aureus و اشرشیاکولی escherichia coli مجاور گردیدند. تعداد باکتری های قبل و بعد از مجاورت با کفپوش ها شمارش شد و درصد کاهش آنها اندازه گیری شد. در نمونه ای که کفپوش نایلونی با ۲۵ppm 0/025% محلول نانونقره اغشته شده بود درصد کاهش باکتریها ۷۳/۳% محاسبه شد اما در نمونه هایی که کفپوش نایلونی با ۵۰ppm و بیشتر از نانونقره پوشیده شده بود درصد کاهش باکتری ها به ۹۹/۹۹% رسید به علاوه بررسی پایداری نانوذرات نقره روی نمونه ها پس از ۱ الی ۱۰ بار شستشوی استاندارد بررسی شد.