سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن کریمی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید فروردین – دانشجوی کارشناسی ارشدهوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عباس تورانی – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله نتایج مدلسازی تجربی دو نوع پمپ گریز از مرکز، با سیال عامل آب، به انگیزه دستیابی به منحنیهای مشخصه این پمپها، ارائه شده است . برای اطمینان از درستی نتایج و همچنین اعتبار دهی به آنها، یک روش معتبر تجربی برای مقایسه استفاده شده است . روش انتخاب شده استفاده از معادلات موسوم به معادلات " آوسیانیکف " برای یافتن منحنیهای مشخصه پمپها میباشد . در این پژوهش با مقایسه نتایج دو روش فوق، ضرایب معادلات برای این دو پمپ به گونهای مناسب اصلاح شده است