سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

دکتر نصیر مهران بد – بخش مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
علی رضا صادقی – بخش مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
علی رضا رحمانی – بخش مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
محمد رنجبران پیام پرواسی – بخش مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

چکیده:

سیستم آب و آمونیاک تا مدت زیادی به عنوان سردساز اصلی در ماشینهای سردساز جذبی استفاده می شده است . تاکنون مطالعات زیادی بر روی پیش بینی خواص ترمودینامیکی تعادل گاز مایع این سیستم انجام شده است . در این تحقیق سعی بر این بوده که ضریب برهم کنش دو جزی ی ( kij ) با دو روش که از معادلات حالت SRK و PR سود جسته اند بهینه شود . در روش اول که معمولاً در رشته ی ترمودینامیک کاربردی استفاده می شود، یک دسته از ضرایب برای هر دو فاز و در روش دوم ضرایب متفاوت برای دو فاز مایع و گاز در نظر گرفته می شود . ضریب برهم کنش دوجزیی توسط داده های تجربی تعادل فازی، از دمای ۳۰۶K تا ۶۱۸K و فشار کلی از MPa 0/036 تا MPa 225 بهینه شده است . مقایسه داده های تجربی و پیش بینی شده نشان داد که : الف) میانگین خطاهای نسبی روش دوم از روش اول، بسیار کمتر است. ب) معادله حالت PR نسبت به SRK پیش بینی های بهتری برای این سیستم انجام می دهد .