سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اردوان عوض دوانی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهش
ایرج رجبی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهش
محمدرحیم همتیان – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پ

چکیده:

پایه موتور به قسمتی از سازه وسیله پرنده گفته می شود که بوسیله آن ارتعاشات و نیروهای موتور به سازه بدنه منتقل می گردد . با در نظر گرفتن پارامترهایی مانند خواص فیزیکی، وزن و جنس مصالح مصرفی، هندسه سازه مورد نظر و حتی منظور نمودن پارامترهای وابسته به شرایط محیطی و زمان و انتخاب بهینه آنها میتوان عوامل مخربی چون خستگی، خوردگی و غیره که تاثیر زیادی در کاهش طول عمر مفید سازه های فلزی دارند را به حد چشمگیری کاهش داد . الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی انتشار برگشتی ابزار قدرتمندی هستند که بوسیله آنها می توان پارامترهای زیادی را در طراحی بهینه سازه ها درنظرگرفت که در حالت عادی در نظر گرفتن همه آنها بطور همزمان در بهینه سازی تقریباً غیر ممکن است . در این مقاله استند موتور یک وسیله پرنده با در نظر گرفتن اثرات خستگی، طراحی و نسبت به وزن بهینه شده است .