سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
مازیار پاسدارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
محمد تشنه لب – استادیار دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

استفاده ازروشهای بهینه سازی از جمله الگوریتم ژنتیک، در حل مسائل پیچیده مهندسی از جمله موارد مورد توجه در صنعت امروز است. در این تحقیق سعی شده است تا قابلیتهای این روش دربهینه سازی پارامترهای شرکت کننده در تراکم دینامیکی نشان داده شود و با انجام مقایسه ای بین حالات مختلف پیاده سازی این الگوریتم، آرایش بهینه الگوریتم برای این پدیده پیشنهاد گردد ودر نهایت روشی برای افزایش کارایی این متد بهسازی ارائه شود. در روش پیشنهادی این مقاله که بر اساس مطالعات آزمایشگاهی رودریگرز (۱۹۹۲) (۱) ولی (۲۰۰۴) (۲) بنیان شده، با در نظر گرفتن تمامی پارامترهای مورد نظر درتراکم دینامیکی شامل وزن کوبه، ارتفاع کوبش، قطر کوبه، و فاصله نقاط کوبش، متدی برای پیشنهاد بهینه ترین ترکیب پارامترهای فوق بدست می دهاد استفاده از این روش می تواند در ارائه طرح بهینه تراکم دینامیکی بسیار مفید واقع شود.