سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین بزرگیان – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
فرهاد یزداندوست – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

در تستهای آزمایشگاهی پروفیل سطح آب در جام (کانال جانبی) اندازه گیری و برداشت شده است. جام با هندسه غیر منشوری و با مقطع ذوزنقه ای طرح شده است. در این مقاله به پروفیل سطح آب در طول کانال جانبی و جریان متغیر سریع در عرض کانال جانبی توجه شده است. همچنین روشهای مختلف یک بعدی محاسبه پروفیل سطح آب با معادلات دینامیکی جریان متغیر مکانی با افزایش دبی نیز ارزیابی شده اند. مدل مورد استفاده در آزمایشگاه با طرح های واقعی و کاربردی سرریزهای جانبی ساخته شده در ایران طی سالهای اخیر تطبیق دارد و از این جهت می توان یک ارزیابی روی طرح های اجرایی انجام داد و از طرفی به مطالبی در مورد بهینه سازی طرح ها دست یافت. در نهایت با بررسی دقیق جریان در جام و اصلاح معادله دینامیکی، پروفیل محاسباتی به روش اصلاح شده تطبیق خوبی با پروفیل آزمایشگاهی پیدا می کند.