سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی دادخواه – کارشناس اشد پژوهشکده زیر سطحی اصفهان

چکیده:

در این مقاله مراحل بهینه سازی درکنترل ارتعاشات یک موتور احتراق داخلی مطرح شده است. موتور به صورت جسم صلب قرار گرفته روی پایه های ویسکوالاستیک مدل شده و پس از ارائه فرمولبندی, ضرائب سختی و راستای قرارگیری جاذبها طوری به دست آمده که نیروی عمودی وارد به فونداسیون ضمن ارضا شدن قیود و در نظر گرفتن محدوده تغییرات پارامترها کمینه باشد. این کار توسط آلگوریتم SQP انجام می شود. مقایسه میان روش ارائه شده و روش کلاسیک نشان دهنده کاهش نیرو و در عین حال پایداری بیشتر سیستم می باشد. همچنین آنالیز حساسیت برای آشکار شدن میزان تغییر نیرو به ازای تغییر پارامترهای طراحی انجام شده است.