سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین بزرگمهری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
ریحانه نیک زاد – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
گلناز علی پور کیوی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مسایل بهینه سازی متغیرهای مساله می توانند پیوسته، گسسته یا مجموعه ای از متغیرهای پیوسته و گسسته باشند . به مسایلی که هر دو متغیر را تو ام اً دارند مسایل ترکیبی گفته می شود و مبدل های حرارتی نیز از نوع مسایل ترکیبی هستند . در مورد این مسایل روش های معمول بهینه سازی اغلب کارآمد نیستند . این مقاله روشی کارآمد بر اساس الگوریتم ژنتیک – یک رویة سازمان یافته برای مسایل ترکیبی بهینه سازی – برای بهینه سازی مبدل های حرارتی پوسته و لولهای ارایه می کند . نتایج بدست آمده از کاربرد این الگوریتم جهت طراحی چند مساله طراحی مبدل حرارتی نمایانگر عملکرد رضایتبخش این الگوریتم می باشد .
در عین حال تأثیر پارامترهای ژنتیک روی جواب بهینه سازی و تاثیر توابع هدف مختلف روی طراحی بهینه مبدل مورد بررسی قرار گرفته است .