سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدباقر عسگری – دانشکده صنعت برق آب و برق

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در بهینه سازی نیروگاه های آبی، ارزیابی راندمان اقتصادی پروژه است. تخمین مقدار راندمان هیدرولیکی نیروگاهها در محل با یک دقت خوب مشکل است ، و حتی تعیین میزان بهبود مشخصات بعد از بازسازی نیزکار دشواری می باشد. مقصود ما در این مقاله ارائه راهکاری است که آنالیز مشخصات توربین را برای نوسازی و بهسازی بصرفه و ممکن سازد. بکارگیری مدل همولوگ و تهیه ان به کمک کامپیوتر بهروش CAD جهت تست توربینهای آبی بیش از بیش فرایند نصب توربینهای جدید ونوسازی نیروگاه های هیدروالکتریک قدیمی را تسریع و سهل مینماید. نهایتا آب استفاده از طراحی پارامتریک در مدلسازی سه بعدی حلقه های تکراری در مراحل مدلسازی و تحلیل های هیدرومکانیکی و استحکامی بین نمونه ومدل تست روان و منسجم می گردد.