سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس افشار – استاد گروه آب دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
زینب تکبیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم گسسته-پیوسته ژنتیک بعنوان الگوریتم بهینه سازی بمنظور کمینه کردن هزینه کلی سالیانه پروژه نصب فیوزدریچه ها ارائه شده است. نوع فیوزدریچه های انتخابی، عرض و ارتفاع آنها به همراه ارتفاع آب لازم برای واژگونی آنها به عنوان متغیرهای تصمیم در طی این فرآبند بدست میآیند. مقدار هزینه کلی سالیانه پروژه نیز بعنوان تابع برازندگی در نظر گرفته شده است که شامل هزینه انتظاری آب هدر رفته، هزینه انتظاری جایگزینی فیوزدریچه های شکسته و غیرقابل استفاده، هزینه نصب آنها و نیز هزینه خاکبرداری میباشد. بمنظور تایید کارایی مدل ارائه شده در این مقاله، سد طالقان انتخاب و مدل شبیه ساز بهینه ساز برروی آن اجرا میگردد.