سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیژن بابائی نژاد – شرکت مقره سازی ایران
حسن امیری – شرکت مقره سازی ایران
ایمان رحمت نژاد – شرکت مقره سازی ایران

چکیده:

این مقاله در زمینه اصلاح شکل هندسی مقره های بشقابی ۱۲۰ کیلونیوتن ساخت شرکت مقره سازی ایران می باشد . در این مقاله ضمن بحث روی اصول طراحی الکتریکی مقره های بشقابی، روی سطح طرح قبلی شرکت مقره سازی ایران وطرح اصلاحی پیشنهادی مطالعه وتوزیع میدان الکتریکی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . شکل هندسی مقره های بشقابی طبق استاندارد از نظر قطر بشقاب و فاصله خزشی دارای محدودیت است که طرح اصلاحی پیشنهادی در این مقاله با رعایت این موارد انجام پذیرفته است . بررسی توزیع میدان الکتریکی در این مقاله با استفاده ازنرم افزار فاینایت المنت ANSYS انجام گرفته وشرایط مرزی به کار رفته طبق شرایط استفاده از مقره در خطوط انتقال نیرو انجام گرفته است . این مقره ها با تغییرات انجام شده در فوریه سال ۲۰۰۴ از آزمایشگاه IEN تایپ تست دریافت کرده اند .