سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعیده فلاح فینی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر در تعیین طول دوره زمانی پردازش سفارشات پرداخته می شود و مدلی جهت تعیین دوره پردازش بهینه به مدل ATP کشش ارائه می شود سیستم (Available-To-Promise)ATP دارای دو نقشی اساسی است که عبارتند از ایجاد تعهد در برابر سفارشهای مشتریان و نیز برآوردن سفارشات. در واقع سیستم ATP برمبنای میزان در دسترس بودن منابع سازمان به سفارش های مشتریان پاسخ می گوید. مدل های ATP کششی یا به صورت real-time و یا به صورت دسته ای (batch) سفارش های مشتریان را مورد پردازش قرار می دهند. در مدلهای ATP که به صورت دسته ای عمل می کنند. طول بازه زمانی که سفارشات در طی آن جمع آوری شده و پردازش می شوند (Batching-Interval) تاثیر بسیار زیادی در کارایی زنجیره عرضه از لحاظ سود کوتاه مدت و بلند مدت آن دارد. در مدل پیشنهادی جهت بهینه سازی طول دوره پردازش سفارشات، هزینه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. در انتها به منظور بررسی صحت مدل ارائه شده، یک مدل ATP کششی که در قالب یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مرکب به تخصیص منابع زنجیره می پردازد. مورد بررسی قرار می گیرد و به کمک شبیه سازی اثر تغییر طول دوره پردازش سفارشات در سود کوتاه مدت و بلندمدت زنجیره عرضه تحلیل می شود.