سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین داورزنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی
کارن ابری نیا – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهر

چکیده:

در این مقاله بررسی تحلیلی جدیدی برای حل سه بعدی اکستروژن مقطع نامتقارن I شکل بر مبنای تئ.ری حد بالا با در نظر گرفتن یک میدان سرعت دینامیکی جدید استفاده شده است. یک طرح سه بعدی برای حالت خارج از مرکز بودن مقطع I شکل در نظر گرفته شده و طول و موقعیت بهینه حفره قالب با توجه به حداقل شدن فشار کل اکستروژن مورد بررسی قرار گرفته است. برنامه عددی در نرم افزار ++C برای محاسبه میزان تاثیر پارامترهای مانند ضریب اصطکام، نسبت کاهش سطح مقطع، طول قالب، پارامترهای بهینه سازی محل قرار گیری سطح پروفیل نسبت به بیلت دایره ای برای مقطع I شکل برای حصول طول و موقعیت بهینه حفره قالب نوشته شده است. محاسبات برای دو حالت اصطکاکی با ضرایب ۰٫۲ و ۰٫۴ و نسبتهای کاهش سطح مقطع متفاوت انجام شده است. برای تایید محاسبات نتایج این مقاله با نتایج تئوری و آزمایشی مقالات و کارهای قبلی انجام گرفته، مقایسه شده اند.