سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه علم و صنع
عباس شولائی –
ابوالفضل واحدی –

چکیده:

نقطه کار یک موتور القائی تکفاز توسط لغزش آن یا گشتاور خروجی آن مشخص می شود. همچنین برای هر نقطه کار موتور القائی تکفاز، یک خازن بهینه را می توان یافت که شرط بهینه سازی خاصی را برآورده سازد . مقدار این خازن بهینه کننده در واقع تابع نقطه کار ماشین است . مثلاً خازن لازم برای شرایط راه اندازی مناسب ، زیاد و برای شرایط کار عادی ، کم است . با جایگزین کردن یک مدار الکترونیکی بجای خازن ثابت و با کنترل الکترونیکی آن ، میتوان مقدار خازن موثر دیده شده را تنظیم کرد. در این مقاله الگوریتم ژنتیک به دلیل ارضاء توابع هدف مختلف چه بصورت همزمان و گسسته، جهت بهینه سازی خازن موثر ( از طریق فاز ولتاژ پل) انتخاب شده است . قابلیت بسیار بالا ی این الگوریتم در شناسائی مقادیر بهینه توسط نرم افزار مطلب شبیه سازی و توسط M-file دیگری در محیط مطلب صحت شبیه سازی بررسی شده است.