سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بنی زمان لاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق
ناصر رستم افشار – دکترای سازه های هیدرولیکی، استادیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

احداث سدهای مخزنی راهکاری موثر جهت مهار و استفاده بهینه از منابع آبهای سطحی می باشد و در دهه های اخیر از رشدفزاینده ای برخوردار بوده است؛ لذا محاسبه بهینه حجم مخزن به طوری که هم کمبود آبی را رفع نماید و هم از دیدگاه اقتصادی مقرون به صرفه باشد از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردیده است . از بین روشهای موجود محاسبه حجم مخزن در پروژه هایآبیاری شامل روش ۵۷ درصد آبدهی مخزن و روش شاخص کمبود (SI) ، روش اول صرفا حجم مخزن را با توجه به معیار موفقیت پروژه در سالهای بهره برداری محاسبه می نماید و توجهی به شدت آسیب پذیری مخزن ندارد . روش شاخص کمبود این نقص را به طور نسبی برطرف می نماید به قسمی که در ۵۲ درصد از زمان تنها ۰۲ درصد کمبود را لحاظ می نماید اما بازهم به لحاظ انجام محاسبات مخزن برای دوره های سالانه از دفت مطلوبی برخوردار نمی باشد . در روش پیشنهادی حجم مخزن سد با استفاده از روش شاخص کمبود اما اینبار برای دوره های ماهانه و ده روزه محاسبه می گردد . نتیجه این اصلاح، در نتایج حاصل از محاسبه ححم مخزن سد تجن به روشهای مذکور قابل مشاهده می باشد