سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرضیه ثمره هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در حوزه مدیریت منابع آب یکی از مهمترین مسائل، بهینه سازی عملکرد سدها پس از ساخت می باشد. کاربرد وسیع روش الگوریتم ژنتیک درسال های اخیر، برنامه ریزان نرم افزار مطلب را بر آن داشته است تا جعبه ابزار جدیدی به نام الگوریتم ژنتیک را در نسخه هفتم اضافه کنند. قابلیت های بالای این جعبه ابزار در تغییر هر یک از قسمت های الگوریتم ژنتیک و توانایی آن در ترسیم نمودارهای مختلف به خصوص در ارتباط با روند اجرای الگوریتم باعث شد که در مقاله حاضر از این جعبه ابزار بهره گرفته شود . در نهایت با در نظر گرفتن افق دید برنامه ریزی یک ساله وبازه های زمانی ماهانه، این الگوریتم برای سد جیرفت در استان کرمان اجرا گردید. با در نظر گرفتن عدم قطعیت در مورد میزان دبی رودخانه هلیل رود در ماه های مختلف نتایج حاصل نشان داد که در بدترین شرایط نیز با مدیریت صحیح (استفاده ازبرنامه بهینه سازی) سد جیرفت نیاز پایین دست را برآورده می کند.