سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین فرح بخش – مربی، مهندسی شیمی، گرایش فرآیندهای جداسازی، خراسان رضوی، قوچان، دان
مرتضی زیودار – استادیار، مهندسی شیمی، گرایش جداسازی خراسان رضوی، قوچان، دانشگاه آزا
طاهره کاغذچی – خراسان رضوی، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در مجتمع مس سرچش مه کرمان از سلول جمسون ، که نمونه ای از سیستم های فلوتاسیون است برای جداسازی مواد آلی مخلوط شده با فاز آبی (الکترولیت) در واحد الکترولیز، استفاده می شود . این سیستم به علت سادگی، بصرفه بودن اقتصادی و امکان پذیرش بالای خوراک ورودی یکی از بهترین روشها برای عملیات جداسازی است. در حال حاضر این سیستم با راندمان پائین کار میکند ، در این پروژه با استفاده از روابط تئوری و حل آنها برای سلول جمسون، پارامترهای طراحی ضمن بهینه شدن، به زمان ماند سیستم ارتباط داده می شوند و با استفاده از داده های بدست آمده از آزمایشات و ر سم نمودار سنتیکی، ارتباط بین زمان ماند و میزان بازیابی برقرار می گردد. بر این اساس می توان اولاٌ : برای هر راندمانی سیستم فلوتاسیون جمسون طراحی کرد. ثانیاٌ: امکان کار با راندمان بالا(حدود ۹۰ %) را به اثبات رساند.