سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید ابراهیمیان – محقق- دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مسعود میرزایی – استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله به شبیه سازی میدان جریان اطراف نازل آیروسپایک با و بدون وجود هواریز قاعده ای ٢ (جریان فر و صوت ثانویه ) با استفاده از روش عددی پرداخته می شود. طی فرآیند شبیه سازی، اثر کاربرد هواریز قاعده ای بر پلوم خروجی نازل آیروسپایک و مشخصه های ناحیه قاعده آن مانند فشار و تراست قاعده و همچنین ساختارهای جریان قاع ده بررسی می گردد. در این تحلیل دینامیک سیالاتی به عمل آمده، عملکرد نازل آیروسپایک برای شرایط مختلف هواریز قاعده ای همچون شرط نیروی تراست فشاری حداکثر و شرط نیروی تراست کل حداکثر، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کمی و کیفی (تجربی و عددی ) به دست آمده توسط م راجع دیگر، مؤید صحت و دقت شبیهسازیهای عددی انجام شده، در تحقیق حاضر میباشند.