سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فخرالدین اشرفی زاده – دانشیار
محمدعل گلعذار – استاد

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از روش سل – ژل پوشش الومینا سیلیکا با چسبندگی مطلوب برزیر لایه ای از فلز نیکل ایجاد شد. بدین منظور با مخلوط کردن تترااتیل اورنوسیلیکا ، اتانول مطلق، آب، اسید کلریدریک – اسید اگزالیک، گلیسیرین، فرمالید و پودر الومین محلول سل تهیه شد سپس برروی زیر لایه های نیک با زبری سطح مشخص عملیات اماده سازی سطحی انجام شد. و پوشش دهی صورت گرفت. با انجام عملیات حرارتی شامل خشک کردن و پختن ژلاتین در دمای مشخص ژلاتین الومینا سیلیکا تبدیل به یک پوشش چسبنده سرامیکی شد با مشاهدات میکروسکوپی الکترونی روبشی اطلاعاتی راجع به ضخامت و یکنواختی پوشش به دست آمد. همچنین انالیز E.D.A.X,G.D.S برروی نمونه پوشش دار انجام شد و ترکیب شیمیایی و پروفیل تغییرات غلظت عناصر تشکیل دهنده پوشش مشخص شد. نتیجه این تحقیق نشان میدهد که با بهینه کردن نسبت مولی عوامل ذکر شده میتوان پوشش با ضخامت یکنواخت و چسبندگی مطلوب از الومینا سیلیکا برزیرلایه نیکل ایجاد کرد.