سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود نادری – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محسن صادقی مهر – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمدتقی آیاتی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، طراحی کاربردی گروه مکانیک، دانشکده مه

چکیده:

حفظ تعادل در انسان و در نتیجه در مدل های انسانی یکی از مهمترین اهداف در فعالیت های حرکتی میباشد. در این مقاله به بررسی تعادل انسان با استفاده از مدل انسان پرداخته شده است. هدف بهبود وضعیت تعادل و افزایش پایداری مدل انسانی تحت نیروی خارجی وارد شده بر یکی از اعضاء میباشد. ابتدا به کمک روش نیوتن- اویلر دینامیک مدل انسان حل میشود و مقدار نیرو و گشتاور حاصل از اعضای بدن بر روی پا محاسبه میگردد. در ادامه معیار پایداری مدل را بر اساس نسبت نیروهای وارد بر پنجه و پاشنه در کف پا تعریف میکنیم و با استفاده از الگوریتمهای متفاوت مقدار زاویه , سرعت زاویهای و شتاب زاویهای بهینه در مفاصل را بدست میآوریم. سپس الگوریتمهای پیشنهاد شده برای بهبود پایداری را بر روی یک مدل انسان شبیه سازی میکنیم. در انتها نیز بهترین روش برای حفظ پایداری مدل انسان انتخاب میگردد.