سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا بنیادی – دانشگاه صنعتی سهند
سیدعلیرضا طباطبایی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند
حسین یعقوبی – شرکت رزلب کیش

چکیده:

شبیه سازی خطوط جریان در مخازن هیدروکربوری علاوه بر پیش بینی رفتار مخزن در مدت زمانی بسیار کوتاه تر از شبیه سازهای تجاری رایج, اطلاعات مفیدی از سطح جاروب هر یک از چاه های تولیدی و تزریقی و نحوه ارتباط هر یک از جفت چاه های تزریقی و تولیدی در الگوهای مختلف تزریق و تولید به دست می دهد. از جمله این اطلاعات می توان به بازده هر چاه تزریقی اشاره نمود. در این تحقیق ضمن اشاره به نارسایی های روش های موجود محاسبه بازده چاه های تزریقی به روش شبیه سازی خطوط جریان, روش جدیدی به منظور محاسبه بازده این چاه ها توسعه داده شده است. روش های پیشین بهینه سازی تزریق آب بر پایه محاسبه میزان تولید نفت بر اثر تزریق در هر یک از چاه های تزریقی استوار گردیده است. چنانکه در این تحقیق اشاره می گردد, روش مذکور اگرچه فرآیند تزریق را در کوتاه مدت بهینه می کند, ممکن است در درازمدت بر حسب شرایط محیط متخلخل مورد تزریق, اثرات نامطلوبی بر برنامه تزریق بگذارد. شبیه سازی خطوط جریان در مخازن هیدروکربوری علاوه بر پیش بینی رفتار مخزن در مدت زمانی بسیار کوتاه تر از شبیه سازهای تجاری رایج, اطلاعات مفیدی از سطح جاروب هر یک از چاه های تولیدی و تزریقی و نحوه ارتباط هر یک از جفت چاه های تزریقی و تولیدی در الگوهای مختلف تزریق و تولید به دست می دهد. از جمله این اطلاعات می توان به بازده هر چاه تزریقی اشاره نمود. در این تحقیق ضمن اشاره به نارسایی های روش های موجود محاسبه بازده چاه های تزریقی به روش شبیه سازی خطوط جریان, روش جدیدی به منظور محاسبه بازده این چاه ها توسعه داده شده است. روش های پیشین بهینه سازی تزریق آب بر پایه محاسبه میزان تولید نفت بر اثر تزریق در هر یک از چاه های تزریقی استوار گردیده است. چنانکه در این تحقیق اشاره می گردد, روش مذکور اگرچه فرآیند تزریق را در کوتاه مدت بهینه می کند, ممکن است در درازمدت بر حسب شرایط محیط متخلخل مورد تزریق, اثرات نامطلوبی بر برنامه تزریق بگذارد.