سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مجتبی نوری – کارشناسان ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
جواد زنگانه – کارشناس ارشد صنایع غذایی
آرمان یزدی –
حسین جلالی – استادیار و عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دام

چکیده:
هدف از این پژوهش بررسی حرارت دهی قوام )بریکس اولیه( گوجه فرنگی و تاثیر متقابل دماها و بریکس های مختلف بر قوام نهایی رب تولیدی آن به وسیله منطق فازی است. رب از عمده ترین فراورده های حاصل از گوجه فرنگی است و بهبود ویژگیهای آن اهمیت زیادی دارد. نتایج به کارگیری مقادیر متفاوت این پارامترها نشان داد حرارت دادن گوجه فرنگی در ۹۷ درجه سانتی گراد باعث حفظ بهتر پکتین و در نتیجه بهبود قوام و حفظ کیفیت رب می شود و افزایش درجه حرارت در دماهای بالاتر سبب افت کیفیت ظاهری خواهد شد. همچنین آزمایشات ارزیابی قوام و رنگ محصولتولیدی در دمای ۹۷ درجه سانتی گراد بهینه شدن قوام و پارامترهای L ، a و b را تایید کردند. منطق فازی سیستم مبتنی بر استدلال را برای این پژوهش بوجود آورد، طوری که با بکارگیری آن می توان در بسیاری از موارد در صورت اشکال در خط تولید و یا بوجود آمدن شرایط پیش بینی نشده، با اعمال شرایط دیگر مشکل را حل نمود