سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود ترابی انگجی – عضوهیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
قاسم آقاخانی – کارشناس مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

طراحی واحد جداسازی آب از رنگ اتاق رنگ شرکت ایران خودرو بر مبنای تولید ٢٠ بدنه پیکان ( رنگ ) Solid در روز بدنه در روز و تغییر نوع رنگ از ٢٠٠ انجام گرفته است . در اثر افزایش ظرفیت کاری بهsolid ( برای پیکان ) به metalic( برای پژو ) مشکلات عدیده ای متحل سیستم گردیده است . جداسازی رنگ از آب به کمک فرآیند انعقاد (Flocculation) صورت می پذیرد . در این کار، ابتدا با نمونه گیری، رفتار سیستم مشخص گردید . در این حالتجداسازی بسیار نامناسب و کدورت آب عامل در wet scrubber بسیا ر زیاد ( بالای ) ۳۵۰ NTU است و در واقع جداسازی به دلیل فوق اشباع شدن آب از رنگ و نه به دلیل انعقاد صورت می گیرد . سپس با انجام تست های جار روی نمونه هایی از سیستم در حال عملیات ( مخلوط آب و رنگ متالیک ) با آزمایش همه حالات مختلف برای پارامترهای موثر در جارتست مثل مقادیر بهینه دور همزن ١ ، water wash ، PH و … مشخص گردید و نهایت اً کواگولاتوری ٢ که بتواند جوابگوی تولید ٢٠٠ بدنه پژو در روز باشد در همان فضای محدود سیستم با صرفه اقتصادی بسیار مطلوب طراحی گردید، که آخرین طراحی بهینه سازی شده ارائه گردیده است