سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارش یزدانی –
سیروس جوادپور –
حمیدرضا نعمتی –

چکیده:

فرایندتولید فریت یکی از مراحل مهم تولید کاشی های سرامیکی محسوب می شود لعاب پوشش سرامیکی است که برای ایجاد خواص سطحی مطلوب و همچنین زیبا نمودن کاشی اعمال می شود. این لعاب ها نه تنها بایستی با سطح کاشی چسبندگی کافی داشته باشند. بلکه باید پس از اعمال بتواند خواص مورد نظر را ایجاد کنند بههمین سبب برای کاربردهای مختلف لعابهای مختلف تولید می شود فریت لعابهای مات تولید شده در کوره های ثابت حاوی عیوبی چون ماتی کم یا حفره های جوشی است با اعمال شرایط ذوب مناسب برای فریت با ترکیب مشخص می توان از ایجاد این عیوب جلوگیری نمود. دراین تحقیق تاثیر شرایط ذوب در کوره های شبیه سازی شده برکیفیت لعاب فریت تولیدی و همچنین اثر این عوامل در کاهش عیوب و همچنین به دست آوردن شرایط بهینه ذوب در کوره های ثابت بررسی شده است.