سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان،
محمدرضا فروزان – استادیار، عضو شورای تحقیقات
علی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان،
سیدجعفر گلستانه – کارشناس ارشد، عضوی شورای تحقیقات

چکیده:

در این مقاله روش تابع جریمه داخلی برای انتخاب پارامترهای جوشکاری اعم از شدت جریان، نیروی وارد بر الکترود، زمان جوشکاری و ضخامت ورق به منظور رسیدن به بیشترین استحکام جوش با استفاده از کمترین انرژی مصرفی مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از داده های آزمایشگاهی و به کمک روشهای آماری، ابتدا یک مدل ریاضی جایگزین داده های آماری شده و بر آن مبنا بهینه سازی به روش تابع جریمه داخلی انجام شده است. نتایج نشان از کاهش چشمگیر در انرژی مصرفی و همچنین افزایش استحکام جوش دارد.