سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فضل الله اسکندری – استادیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
سید حسین حسین زاده صلاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهند

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم ریاضی برای به دست آوردن متغیرهای زیر کشهای توربین بخار برای گرم کردن آب تغذیه و متغیرهای بازگرمکن به منظور دستیابی به بهترین بازده حرارتی ارائه شده است. الگوریتم ارائه شده بر اساس قوانین ترمودینامیکی وبقای جرم و مشخصات فنی گرمکنها به دست امده است. از آنجا که تغییر فشار بازگرمکن ، بر موقعیت و فقشار زیر کشها تاثیر دارد، اثر این تغییرات بر تعیین محل بهینه زیرکشها مورد توجه قرار گرفته و بهینه سازی همزمان متغیرهای زیر کشهای توربین و بازگرمکن ، برای تعداد متنوعی از گرمکنها صورت گرفته است.