سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رضا سلیمانی یزدی – استاد یار دانشگاه امام حسین (ع)
محسن اسدنیای فرد جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنایع و معادن ایران
حامد سماواتی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنایع و معادن ایران
محمد حسن صدفی طهران – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه صنایع و معادن ایران

چکیده:

یکی از مواردی که در اغلب مراکز صنعتی بزرگ توجه ویژه ای را به خود معطوف می دارد، نگهداری پیشگیرانه از دستگاهها و خطوط تولید می باشد. زیرا خرابی ناگهانی یک دستگاه، تولیدات قسمت های دیگر آن مرکز صنعتی را متوقف می سازد. یکی از روش های جدید و کارآمد، که البته استفاده از آن به سرعت در حال گسترش است، بهینه سازی فواصل زمانی نگهداری پیشگیرانه دستگاهها و تجهیزات صنعتی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (ACO)می باشد. با استفاده از این روش می توان با اطمینان بالایی به زمانهای مناسب برای سرویس تجهیزات و دستگاههای یک مرکز تولیدی دست یافت. در این مقاله با استفاده از اطلاعات و داده های تجربی یکی از صنایع خودرو سازی کشور آلمان و بکارگیری الگوریتم مورچگان، فواصل زمانی بهینه برای سرویس پیشگیرانه دستگاه های تولیدی آن صنعت پیشنهاد شده است. نتایج این تحقیق با نتایج حاصل از بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک نیز مقایسه شده است. این مقایسه بوضوح برتری استفاده از الگوریتم مورچگان را در این زمینه خاص نشان می دهد.