سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پیروی – دانشگاه فردوسی مشهد
محسن نایب زاده – شرکت قدس نیرو

چکیده:

گسترش روزافزون تکنولوژی و صنعت، نقش انرژی الکتریکی را بعنوان به حرکت در آورنده چرخهای عظیم صنایع حساستر و حیاتی تر نموده، بطوریکه ارزش پیوستگی جریان انرژی در سیستم از طریق برآورد هزینه های مصروفه و یا خسارات وارده ناشی از قطع برق بسیار قابل توجیه می باشد . افزایش قابلیت اطمینان سیستم مترادف با افزایش سرویس دهی انرژی بوده و تا آنجا قابل توجیه است که صرفه جوئی در هزینه های ناشی از قطع جریان برق بیش از هزینه لازم برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم باشد، از اینرو جهت بخث و بررسی نیاز به سه فاکتور اساسی می باشد :
۱محاسبه قابلیت اطمینان سیستم قدرت
۲برآوردی از هزینه خسارات ناشی از قطع جریان برق
۳برآوردی از هزینه افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت
در این مقاله سعی بر آن است که روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم به همراه نتایج حاصله در مورد یک شبکه قدرت بیان گشته و چگونگی مقایسه هزینه خسارات قطع برق و هزینه افزایش قابلیت اطمینان بیان گردد، بدیهی است که در این مختصر ارائه دقیق و گسترده تر مطلب مقدور نبوده و جهت مراجعه علاقمندان مراجع لازمه در پایان مقاله ذکر می گردد .