سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
فرزاد قادری بافتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، بخش مهندسی عمران، دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

در این مقاله، ابتدا یک قاب فولادی دو بعدیجهت تحلیل الاستیک در نرم افزار تجاری SAP90 مدل شده و با استفاده از برنامه بهینه سازی DOT و بکارگیری یکی از روشهای مستقیم این برنامه به نام «جهت مفید و قابل قبول» (UFD)، بهینه سازی دقیق آن انجام شده است. با ترکیب دو برنامه تحلیل و بهینه سازی متغیرهای طراحی که از نوعپیوسته و شامل عرض بال، ضخامت بال، ارتفاع جان و ضخامت جان در مقاطع I شکل بوده اند، تعیین شدند. روش طراحی در این قاب به روش تنش مجاز و بر طبق آئین نامه AISC انجام گرفته است و تغییر مکان و تنش طبق آئیئ نامه AISC قیدهای طراحی می باشند. از آنجا که استفاده از یک روش تحلیل دقیق، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است، لذا از یک روش تقریبی به نام روش ترکیبی مرتبه دو (HQA) که مبتنی بر سری تیلور است. جهت تقریب سازی تحلیل قاب، بکار گرفته شده است. در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی دقیق وتقریبی مقایسه شدند.