سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
پیمان ترکزاده – دانشجوی دکترای ساز، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرزاد قادری بافتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، بخش مهندسی عمران، دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

در این مقاله فرایندی برای بدست اوردن حداقل وزن طراحی در قابهای خمشی سه بعدی بر طبق مقررات سازه های فلزی آمریکا (AISA) به روش تنش مجاز (ASD) ارائه شده است. متغرهای طراحی از نوع پیوسته، شامل عرض و ضخامت بال و نیز ارتفاع و ضخامت جان در مقاطع I شکل می باشد.سازه در معرض بار جانبی بار بر طبق آئین نامه UBC همراه با بارهای قائم (بارهای مرده و زنده) قرار داشتهقیدهای تغییر مکان و تنش، بر اساس آئین نامه AISC منظور شده است. از آنجا که استفاده از یک روش تحلیل دقیق، در سازه های پیچیده ای مانند قابها که دارای تعداد زیادی عضو و محدودیت می باشند، مستلزم صرف وقت وهزینه زیادی است، لذا از یک روش تقریبی به نام روش ترکیبی مرتبه دو (HQA) که مبتنی بر سری تیلور است، جهت تقریب سازی تحلیل قاب استفاده شده است. در پایان نتایج حاصل از بهینه سازی دقیق و تقریبی مقایسه شده اند که نتایج مطلوبی حاصل شده است.