سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر نوفرستی – مرکز تحقیقات لیزر _ صنایع الکترونیک شیراز
سعید قوامی صبوری – مرکز تحقیقات لیزر _ صنایع الکترونیک شیراز
محمود سلطانی الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی ، ساختمان فیزیک ، دانشگاه اصفهان
غلامرضا هنرآسا – دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان _ شاهین شهر

چکیده:

در این مقاله روشی جهت بهینه سازی لیزرهای کلیدزنی Q جاذب اشباع پذیر با درنظرگرفتن جذب حالت برانگیخته ارائه شده است . به کمک معادلات آهنگ لیزر و به روشی تحلیلی ، معادلاتی ساده و در عین حال دقیق برای پارامترهای تپ لیزری بدست آمده است . به کمک نتایج بدست آمده راه را برای امکان طراحی آسان و دقیق این سامانه های لیزری فراهم می .