سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سلیمانی یزدی – استادیار گروه مهندسی مکانیک– دانشگاه امام حسین (ع)
اشکان گرجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دا نشکده مهندسی و فناوری های نوین
حسام شاهعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید، دا نشکده مهندسی و فناوری های نوین

چکیده:

ماشینکاری با جریان ساینده جزو فرآیندهای ماشینکاری غیر سنتی بوده که جهت پلیسه گیری، پرداخت کاری و ایجاد تنش پسماند فشاری بکار می رود. بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری در این فرآیند جهت دستیابی به صافی سطح و یا نرخ براده برداری مطلوب حائز اهمیت است. الگوریتم ژنتیک میکرو روشی مناسب برای بهینه سازی چند متغیری فرآیندها م یباشد. در این مقاله پارامترهای ماشینکاری با استفاده از الگوریتم مذکور جهت رسیدن به صافی سطح و نرخ براده برداری دلخواه بهینه شده است.