سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منوچهر توسلی خوزانی – اصفهان – دانشگاه اصفهان – دانشکده علوم – گروه زیست شناسی – بخش ژنت
صفورا مزروعی –
مهسان نعمت بخش –

چکیده:

ژن اندروژن رسپتور یکی از ژن های دخیل در روند سرطان پروستات وسینه میباشد. اگزون شماره ۱این ژن دارای توالی های غنی از GC است. این توالی ها به علت استحکام زیاد باندهای هیدروژنی خود مقاومت زیادی در برابر دناتوره شدن توسط حرارت نشان می دهد، همچنین با ایجاد ساختارهای ثانویه دردرون خود در روند پروسه PCR اختلال ایجاد می کند ازاین رو از روش های استاندارد شده ی PCR نمی توان در تکثیر این ناحیه ژنی استفاده نمود. در این مطالعه ما به بررسی روش هایی برای بهینه سازی PCR این ناحیه ژنی می پردازیم .نتایج نشان می دهد استفاده ی همزمان از دو آنزیم Smart Taq پلیمراز و pfu تاثیر زیادی در افزاِیش محصول این واکنش دارد .همچنین افزودن CO-Amplification های گلیسرول Betaine، DMSO به محلول PCR برای جلوگیری از تشکیل ساختارهای ثانویه در حین واکنش وکاهش دمای Anneling مفید می باشد.