سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل شمسایی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
فرید کریم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنع
سیدحامد آل محمد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنع

چکیده:

در این مقاله دقت و کارایی تحلیل دینامیکی سیستم های منابع آب مورد بررسی قرار گفته است. بدین منظور دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اینکه معادلات مخزن به صورت معادلات خطی غیر همگن است، که بدین صورت حل آنها به صورت تحلیلی امکان پذیر می شود، و دوم اینکه یک رابطه ی معمول شناخته شده برای مصرف لحاظ شده است. مجموعه معادلات حاصل همراه با تحلیل های استاتیکی برای توصیف رفتار هیدرولیکی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. یک مورد مطالعاتی هم در ارتباط با این روش مورد استفاده قرار گرفته است تا بهبود ناشی از تحلیل دینامیکی را نشان دهد