سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پویا حاجبی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه یزد
عباسعلی حیدری – استادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه یزد
احمد میرزایی – استادیاردانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد

چکیده:

یکی ازمهمترین عوامل برای تعیین دقیق مقاومت زمین دانستن مدلی دقیق ازلایه بندی خاک و مقاومت ویژه این لایه ها میباشد مدل مذکور باید تا حدامکان شبیه به مدل واقعی بوده و کمترین خطا را نسبت به آن داشته باشد دراین مقاله سعی شدها ست تابااستفاده ازالگوریتم ژنتیک تحت نظارت و باداشتن نتایج اندازه گیری مقاومت ویژه خاک تقریب دقیقی ازمدل واقعی ساختارخاک ارایه شود این روش خطای کمتری نسبت به روشهای قبلی دارد همچنین درپایان بااستفاده ازروش المان محدود برای مقادیر به دست آمده پارامترهای خاک مقاومت یک شبکه مسطح مدفون درخاک به دست آمده است