سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی عربی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
سیما علیخان زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند
احمد امیرآبادیزاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله، مراحل ساخت ابررسانای سرامیکی YBCO به روش سل – ژل ، با استفاده از نتایج حاصل از نمودارهای آنالیز حرارتی ، وزن سنجی حرارتی و اشعه X، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور تعیین نوع و دمای واکنش های رخ داده در نمونه در حین ساخت، مواد اولیه در دستگاه آنالیز حرارتی تا دمای ۱۰۵۰ درجه سانتی گراد حرارت دهی شدند. طبق نتایج بدست آمده در دمای حدودا ۲۰۰ درجه سانتی گراد ، سیترات فلزات مواداولیه به اکسید فلزات مربوطه تبدیل شدند. همچنین در محدوده دمایی ۷۸۰-۸۴۰ درجه سانتی گراد فازهای Y2Cu2O5 و ۱۲۳ در نمونه تشکیل شد. دراثر واکنش زخ داده در نمونه بازه ی دمایی ۹۰۰-۹۵۰ درجه سانتی گراد فاز ۱۲۳ تقویت میشود. بنابراین دمای تکلیس، ۹۵۰ درجه سانتی گراد تعیین گردید به طوریکه ، طیف اشعه ی x نمونه نیز در این دما، تنها فاز ۱۲۳ را نشان داد و تا دمای ۹۴۰ درجه سانتی گراد کلوخه سازی شد. در بازه دمایی ۹۷۰-۱۰۵۰ درجه سانتی گراد، پیکی در نمودار DTA نمونه مشاهده شد که مشخص شددر این محدوده، ماده ی ۱۲۳ به CuO , BaCO3 تجزیه می شود.