سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی لهراسبی نیچکوهی – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قطب علمی هوافضای محاسباتی
محمد علی نیازمند – استادیار دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
ناصر سراج مهدیزاده – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قطب علمی هو
مهدی ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، قطب علمی هوافضای محاس

چکیده:

کنترل بهینه، اغتشاشات، مسیر حرکت، معادله ریکاتی، اتوپایلوت