سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی دوستی – دانشجوی دوره ی کارشناسی مهندسی آب، دانشکده کشاورزی – دانشگاه ارومیه
سینا بشارت – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی – دانشگاه ارومیه

چکیده:

آبیاری به منظور تامین آب خاک انجام می گیرد که نه تنها رشد گیاه بلکه راندمان تولید نیز از اهداف آن به شمار می آید.تمامی جنبه های مدیریت آبیاری، بخصوص برنامه ریزی آبیاری، نیازمند درک صحیح از بیلان آب خاک می باشد. استفاده از بیلان خاک به منظور کنترل آبیاری درگرو تخمین میزان آب در منطقه توسعه ریشه ها در هر مرحله از رشد می باشد. از مهمترین عوامل موثر در بیلان، تغییرات در ذخیره رطوبتی خاک می باشد که آن را با ابزارهای مختلفی می توان اندازه گیری کرد. یکی از روش های نسبتا جدید در اندازه گیری رطوبت روش انعکاس سنجی حوزه زمانی است که اصطلاحا روش TDR نام گرفته است. این روش بر اساس خصوصیت غیر عادی آب از نظر ثابت دی الکتریک استوار است. هدف ازتحقیق تعیین زمان و میزان هر آبیاری با توجه به آب مورد نیاز گیاه درمزرعه می باشد. د راین مقاله از TDR که قابلیت اندازه گیری رطوبت را در چندین نوبت و بصورت متحرک داراست استفاده شده است. بدین ترتیب که با نصب TDR درعمق مورد نظر در منطقه توسعه ریشه و قرائت آن، میزان آب وارده شده به خاک و جذب شده توسط گیاه پس از آنالیز بدست میآید. البته شرایط موثر در هر دوره از آبیاری مد نظر قرار گرفته است. با این رش می توان مدیریت بهتر و دقیق تری برای آبیاری مزرعه ارایه کرد. نتایج نشان می دهد که میزان کیفیت و کمیت محصول بالا رفته و کارایی مصرف آب و راندمان افزایش یافته است.