سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید میثم میر کاظمی – کارشناس آبیاری و زهکشی – سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

چکیده:

در کشور ما بهره وری آب کشاورزی همانند بهره وری از سایر منابع در سطحی بسیار پائین و غیرقابل قبول قرار دارد . ارتقاء بهره وری آب کشاورزی به تنهایی و بدون توجه به بهبود بهره وری از سایر منابع طبیعی وابسته به آب نظیر منابع خاک، گیاه، جانوری، ارضی و غیره کاری است ناشدنی.
مشکلات و چالش های فراروی ارتقاء بهره وری آب کشاورزی در چارچوب بهره وری از سایر منابع طبیعی مورد بررسی قرارگرفته است . عمده ترین چالش های موجود بر سر راه ارتقاء بهره وری آب کشاورزی عبارتند از : کوچک بودن مالکیتهای کشاورزی، فقدان شبکه های آبیاری فرعی مدرن ، فقدان تسطیح و شکل دادن اراضی ، فقدان پوشش مناسب انهار و کانالهای آبیاری، نبود انگیزه های لازم برای اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار یا توجه به راندمان کاربرد بالا، وجود سیستم اعتباری نامناسب برای کارهای آبی در سطح مزارع ،فقدان مراکز آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی کارآ برای ارائه خدمات آبیاری تحت فشار ، در اولویت بودن سدسازی برای تأمین آب و برق شهری و صنعتی ، عدم دسترسی به نیروی انسانی متخصص در بخش آب وخاک و کمبود یا فقدان مزارع نمایشی نمونه.راههایی برای ارتقاء بهره وری آب کشاورزی پیشنهاد گردید که به لحاظ نیاز به گزارش جداگانه ای برای هریک از این راهها ، فقط به رئوس مطالب اشاره شده است . این راهها عبارتند از : بسترسازی مناسب برای اعمال سیاست های تنظیم شده جهت ارتقاء بهره وری آب کشاورزی با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار ، سازماندهی مجدد و انتقال بخش های آب و خاک مهندسی وزارت جهاد کشاورزی به قطب های کشاورزی ، استقرار دانشگاههای کشاورزی در قطب های کشاورزی کشور، تشکیل انجمنهای مصرف کنندگان آب، تشکیل سازمانهای متعدد رفتارسنجی ، ایجاد تشکیلات مناسب بهر ه برداری و نگهداری شبکه های آبیاری، انطباق روشهای آبیاری با شرایط آب، خاک، گیاه و اقلیم به منظور بهینه نمودن این روشها و تأمین بودجه کافی برای امورات فوق. اگرچه مشکلات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی همگی در پائین نگاه داشتن بهره وری آب کشاورزی مؤثر می باشند ولی در شرایط فعلی مهمترین این عوامل عدم استفاده بهینه از منابع آب موجود می باشد.این تحقیق به بررسی میزان صرفه جویی مصرف آب در باغات خرما استان سیستان وبلوچستان با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ،به روش قطره ای، پرداخته است.