سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شادی میهن دوست –

چکیده:

بیش از دو دهه است که تغییرات اساسی در مورد توجه به محیط پیرامون ما بوجود آمده است وآلودگی به عنوان یک مسئله غیرقابل اجتناب پذیرفته نمی شود . در حال حاضر، افکار عمومی به این سطح از آگاهی رسیده است که اصطلاحات امکان پذیر بوده و برای آن باید بهایی نی ز پردا خته شود . امروزه، کاهش پساب به عنوان یکی از بزرگترین مسائلی که در صنایع فرآیندی با آن مواجه هستیم، مطرح می شود و از آنجائیکه آب یکی از تولید کننده های مهم پساب درفرآیندهاست، توانایی احیاء پساب برای مصرف مجدد آب، گام مهمی است که بسوی کاهش کلی پساب برداشته می شود .
پینچ آبی، تکنیکی سیستماتیک جهت آنالیز شبکه های مصرف کننده آب و کاهش هزینه آب در پروسه ها می باشد . این روش از الگوریتم های پیشرفته ای برای تشخیص و بهینه سازی موقعیت های مصرف مجدد آب، احیاء، باز چرخانی و سیستم های تصفیه استفاده می کند .
این پایان نامه به بررسی کمینه سازی مصرف آب و تولید پساب در صنایع فرآیندی پتروشیمیایی پرداخته است . در فاز اول، تکنولوژی پینچ آبی به تفصیل شرح داده شده است . سپس با استفاده از این اطلاعات، نرم افزاری به منظور ساده تر کردن انجام محاسبات طراحی شد . با کمک این نرم افزار می توان جداول مورد نیاز جهت تضمین حداقل دبی آب مورد نیاز را به سادگی بدست آورد و با استفاده از نتایج، شبکه مصرف کننده آب را طراحی کرد . هدف فاز دوم پروژه، بررسی دو مورد صنعتی،واحدهای PVC و CA واقع در مجتمع پتروشیمی بندر امام، در جهت کاهش مصرف آب و تولید پساب آنها بوده است . در واحد PVC ، دو مورد آب های نشت بندی و فلاشینگ مورد مطالعه قرار گرفت . تصفیه جزئی و مصرف مجدد این جریان ها سبب شد تا در هزینه آب تازه مورد نیاز برای نشت بندی ٣٧١/٦ میلیون ریال در سال و در بخش فلاشینگ ١٠٦٣/١ میلیون ریال در سال صرفه جویی شود . همچنین در تولید پساب نیز به ترتیب ٥/٥ درصد و ١٤/٥ درصد در مواردنشت بندی و فلاشینگ کاهش مشاهده شد . زمان برگشت سرمایه نیز برای هر دو مورد بسیار کوتاه ومحدود، حدود ٨ الی ٨/٥ ماه، محاسبه گردید . در واحد CA ، با استفاده از نرم افزار نوشته شده، در مصرف آب تازه %٢٦/٦ و در میزان تولید پساب %٧٥ کاهش بدست آمد که این نتیجه با نتایج مطالعات قبلی روی این واحد، ً کاملا مطابقت دارد .