سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام غنی زاده – پالایشگاه نفت بندرعباس

چکیده:

امروزه پالایشگاه های نفت، در حال اجرا و توسعه پروژه هایی هستند تا بتوانند سوخت بنزین، دیزل و Kerosen را در آینده به استانداردها و ویژگی های قابل قبولی برسانند که جهت رسیدن به این هدف به مصرف بیشتر هیدروژن نیازمندیم و با توجه به تقاضای در حال افزایش برای هیدروژن این اجبار بوجود امده است که این استانداردها برای سوخت های مذکور مد نظر قرار گیرد. لذا برای برآورده ساختن این تقاضای در حال افزایش که در سطوح گوناگون وجود دارد بعضی از پالایشگاه ها در حال اجرای تکنیکی خاص به نام Hydrogh Pinch هستند تا بتوانند با اجرای یک مدیریت کارامد روی هیدروژن و منابع مختلف تامین آنمیزان هزینه های سرمایه گذاری را به حداقل برسانند و با صرفه جویی در این هزینه های کاهش یافته به سود و منفعی در کوتاه مدت نیز دست یابند و از طرف دیگر نیز نتوانسته اند هزینه های سرمایه گذاری دراز مدت را نیز کاهش دهند.
لذا با این اعمال یک مدیریت موثر وکارامد از هیدروژن و Off Gas هر پالایشگاهی جهت استفاده بهینه از منابع گازی و کم کردن هزینه ها می تواند باعث حذف شدن سرمایه گذاریهای بیش از اندازه رد طرح های اینده خود شود. پالایشگاه های قدیمی که در حال توسعه واحدهای هیدروژن خود هستند بهتر است قبل از استفاده از تکنولوژی های جدید از تجربیات مثبت و منفی دیگر پالایشگاه ها استفاده کند تا بتوانند حداکثر بهره وری را در اینده از این سرمایه گذاری کسب کنند و همچنین واحدهای هیدروژن پالایشگاه های جدیدسعی در استفاده بهینه از تمام منابع گازی، جهت تولید هیدروژن بنمایند تا با اعمال یک مدیریت مناسب بروی این سیستم حداکثر سودآوری برای شرکت ها حاصل شود. البته باید توجه داشت که هدف اصلی از این بررسی، کاهش دادن هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی است، که از طریق استفاده بهینه از منابع هیدروژنی موجود در هر پالایشگاه می توان به آن رسید.