سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد نظری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود-دانشکده مک

چکیده:

در سطح کشور به دلیل عدم ارتباط بسیاری از نیروگاه ها به شبکه اصلی وهمچنین وجود تغییرات زیاد آب وهوایی در نقاط مختلف کشور در فصول مختلف سال مصرف انرژی الکتریکی شبکه دارای نوسانات زیادی نسبت به بار پایه است و وجود تعداد زیادی از ایستگاه های تولید توان اضافی هزینه بسیار زیادی را با توجه به تنگناها و تحریم های اقتصادی به دولت تحمیل می نماید. بنابر این حذف نوسانات مصرف برق در ساعات مختلف شبانه روز و ایجاد تعادل و توازن بین تولید و مصرف انرژی الکتریکی باید یکی از اهداف دولت برای استفاده بهینه از انرژی الکتریکی باشد .یکی از راههای کاهش این عدم انطباق بین تولید و مصرف انرژی الکتریکی استفاده از سیستم های ذخیره سازی انرژی الکتریکی است.در این مقاله ضرورت استفاده از سیستم های ذخیره کننده انرژی برای یکنواخت کردن بار شبکه و همچنین مکانیزم های مختلف تولید سرمایش برای انتقال بار مصرفی شبکه ناشی از عملکرد سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع که در واقع یکی از تجهیزات عمده مصرف کننده انرژی هستند به ساعات غیرپیک مصرف توضیح داده خواهد شد.