سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل سلامی – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام جدید – پژوهشکده سبز دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ترانسفورماتورهای توزیع از اجزاء مهم پست های برق صنایع می باشند که معمولاً به طور دائمی مورد بهره برداری قرار می گیرند . با توجه به بهره برداری دائمی این تجهیزات می توان در کل سال به صرفه جوئی انرژی بالایی دست یافت . با پیاده سازی منا سب روش های مدیریت انرژی می توان هزینه های برق را تا مقدار قابل توجهی کاهش داده و عملکرد سیستم را بهبود بخشید . از موارد مورد نیاز برای کاهش هزینه های انرژی، سرمایه گذاری در جهت کاهش مصرف زائد انرژی الکتریکی و با توجیه اقتصادی مناسب است . با بهره برداری مناسب از ترانسفورماتورهای توزیع می توان از قابلیت بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در این تجهیزات استفاده نمود و هزینه های مرتبط را کاهش داد . این م قاله به معرفی ترانسفورماتورهای توزیع و تعاریف مرتبط با آن و بحث قابلیت صرفه جوئی انرژی در این ترانسفورماتورها پرد اخته است . سپس ارزیابی اقتصادی و فنی از ترانسفورماتورهای توزیع و مسائل مرتبط آنها همچون استفاده از ترانسفورماتورهای توزیع با بازده بالا و مسئله بارگذاری ترانسفورماتورها بررسی شده است . برای تعیین بارگذاری، استانداردهای تعیین بازده مشخص شده اند و همچنین پیشنه اداتی برای استفاده بهینه از تراسفورماتورهای توزیع ارائه شده است .